Evaluering af Byggeriets Arbejdsmiljøbus

Byggeriets parter har i perioden 2009-2011 iværksat en konsulenttjeneste, kaldet Byggeriets Arbejdsmiljøbus, med otte mobile arbejdsmiljøkonsulenter, som besøger hjemmevirksomheder og byggepladser rundt i landet. Ordningen er ikke permanent og der er derfor gennemført en midtvejsevaluering i 2009 samt en evaluering primo 2011. Evalueringerne er blevet anvendt til at beslutte videreførelsen af ordningen foreløbigt frem til 2014.

Evalueringerne har koncentreret sig om at se på brugernes vurdering af ordningen samt på at fremstille de informationer, der foreligger om, hvilke typer af byggevirksomheder, der besøges, hvor mange gange de besøges og hvilke arbejdsmiljøemner, der tales om under besøget.

Metodisk bygger evalueringerne på:

  • deltagelse ved besøg på byggepladser og hjemmevirksomheder
  • spørgeskemaer til virksomhedsledere, AM-repræsentanter og medarbejdere med særligt ansvar for sikkerhed
  • telefoninterview med ledere og AM-repræsentanter
  • analyse af de registreringer som konsulenterne udfører, når de har gennemført et besøg.

Hovedresultaterne er, at konsulenttjenesten i løbet af perioden har fået bedre fat i virksomheder/byggepladser, hvilket tolkes ud fra, at der er kommet markant flere tilfælde, hvor konsulenterne besøger den samme virksomhed/byggeplads mere end én gang. Brugernes vurdering af ordningen er i spørgeskemaundersøgelsen generelt positiv, og der er i de gennemførte interview mange, som roser ordningen.

Evalueringerne er udarbejdet af: Flemming Pedersen, Tilde Rye Andersen og studentermedhjælp Lisa Kimiko Kludt

Projektansvarlig: Flemming Pedersen

Download materiale

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: , , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.