Evaluering af Det risikobaserede tilsyn på mellemlangt sigt

Evaluering af det risikobaserede tilsyn på mellemlangt sigt har evalueret effekten to år efter det risikobaserede tilsyn hos virksomheder, der fik mindst et påbud ved tilsynet. Opgaven er gennemført for Arbejdstilsynet og har bestået af en forundersøgelse og en hovedundersøgelse. Forundersøgelsen bestod af en metodeudvikling, som blev afleveret i juni 2015 og førte til at Arbejdstilsynet ønskede at hovedundersøgelsen blev gennemført.

Hovedundersøgelsen baserer sig på to metoder:

  • En telefoninterviewundersøgelse med godt 600 virksomheder, som i 2013 fik et påbud inden for psykisk arbejdsmiljø, muskel skeletbesvær eller ulykkesrisiko.
  • En caseundersøgelse med knap 30 virksomheder som ligeledes i 2013 fik et påbud inden for psykisk arbejdsmiljø, muskel skeletbesvær eller ulykkesrisiko.

Hovedundersøgelsen har belyst følgende fire evalueringsspørgsmål vedrørende effekter på mellemlangt sigt af Arbejdstilsynets risikobaserede tilsyn:

  • I hvilket omfang medfører Arbejdstilsynets afgørelser om muskelskeletbelastninger, psykisk arbejdsmiljø og ulykkesrisici, at det konkrete arbejdsmiljøproblem bliver løst? Hvor svaret var, at det konkrete arbejdsmiljøproblemet meget ofte løses men at problemer med psykisk arbejdsmiljø i større omfang kun løses i nogen grad (formentlig på grund af større kompleksitet)
  • Fastholder virksomheden løsningerne i de daglige arbejdsprocesser? Svaret er, at virksomheden meget ofte fastholder løsningen, men at det kan igen kan være en lidt støtte udfordring at fastholder løsninger på mere komplekse problemer som findes i psykisk arbejdsmiljø og i nogen grad i muskelskeletbelastninger
  • Er virksomheden i stand til at overføre erfaringer fra løsningen eller løsningsprocessen til eventuelle andre arbejdsmiljøproblemer? Undersøgelse viser, at der oftest er størst læring og spredning af at løse arbejdsmiljøproblemer når løsningen er kompleks og det er kompleks at fastholde løsningen. Omvendt er der sjældent læring af arbejdsmiljøproblemer som er nemme at løse og nemt at fastholde løsningen.
  • Hvilke årsagskæder understøtter, at afgørelserne får en effekt på det materielle arbejdsmiljø? Der er både effekter på det materielle arbejdsmiljø når arbejdsmiljøproblemer er nemme at løse og fastholde, så er effekter mere simpel og ligefremme og når problemerne er komplekse at løse og sværere at fastholde løsningen af; så er der ofte en større organisatorisk læring

Opgaven er udført i et samarbejde med COWI A/S af Flemming Pedersen, Hans Jørgen Limborg, Anja Uglebjerg og Kaia Nielsen.

Projektansvarlig: Flemming Pedersen

Download materiale

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.