Evaluering af dialog i det risikobaserede tilsyn

TeamArbejdsliv har for Arbejdstilsynet udført en evaluering af, om brug af dialog i det risikobaserede tilsyn styrker virksomhedernes udbytte og fremmer virksomhedernes intentioner om at styrke deres arbejdsmiljøindsats.

Arbejdstilsynet har som en del af 2020-planen generelt sat fokus på dialog, når de tilsynsførende møder danske virksomheder. Aktuelt anvendes dialog i det risikobaserede tilsyn og i dialogmøder med bygherrer. TeamArbejdsliv har i 2014 evalueret begge initiativer.

Dialog er et nyt virkemiddel, som bygger på oplysning og anvendes i kombinationen med det traditionelle tilsyn, som bygger på regulering i form af, at virksomheden potentielt ønsker at undgå straf i form af påbud og bøder.

Evaluering af dialog i det risikobaserede tilsyn er gennemført som en kvalitativ evaluering med 16 cases inden for grundskolen og bygge og anlæg. I otte cases er tilsynet blevet observeret, hvilket viste sig at give væsentlig og værdifuld input til evalueringen. I alle cases er der efter tilsynet gennemført interview med deltagere fra virksomheden og tilsynsførende fra Arbejdstilsynet.

Evalueringen er gennemført som en virkningsevaluering, hvor målet er at undersøge, hvad det er for nogle virksomme mekanismer, der er i spil under og lige efter dialogmødet.

Evalueringen er afsluttet ultimo 2014.

Hovedresultatet er, at dialog bidrager til, at det risikobaserede tilsyn bliver gennemført på en for virksomhederne tilfredsstillende måde, mens det er sværere at spore, at dialog efter tilsynsbesøget fremmer virksomhedens intention om at styrke arbejdsmiljøindsatsen.

Opgaven blev udført i samarbejde med  Deloitte med TeamArbejdsliv som projektleder.

Medarbejdere på opgaven var Kaia Nielsen og Flemming Pedersen.

 

Projektansvarlig: Flemming Pedersen

Download materiale

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.