Evaluering af en forstærket kontrol– og dialogindsats over for bygherrer

TeamArbejdsliv har for Arbejdstilsynet udført en evaluering af brugen af dialog i indsatsen for at oplyse bygherrer om deres ansvar og pligter i forhold til at sikre et godt arbejdsmiljø i udførelsen af bygge- og anlægsprojekter.

Arbejdstilsynet har som en del af 2020-planen generelt sat fokus på dialog, når de tilsynsførende møder danske virksomheder. I 2014 var dialog indført som fast metode i det risikobaserede tilsyn og der blev samtidig gennemført en række dialogmøder med bygherrer.

Dialog er et virkemiddel som bygger på oplysning og anvendes i kombinationen med det traditionelle tilsyn, som baserer sig på regulering i form af, at virksomheden potentielt ønsker at undgå straf i form af påbud og bøder.

Evaluering af dialog i forbindelse med en forstærket kontrolindsats over for bygherrer er gennemført, som en kvalitativ evaluering med 20 cases udvalgt blandt private og offentlige primært flergangsbygherrer.

Der er gennemført interview med primært bygherre og med de tilsynsførende som gennemfører møderne samt med de aktører som bygherre kan have givet nye opgaver i forlængelse af dialogmødet.

Evalueringens fokus har været på dialog som metode, hvordan bygherre modtog dialogen, skete der en accept og anerkendelse af Arbejdstilsynets budskab, førte møderne til øget motivation og intention om at gennemføre handlinger og gennemførte bygherre handlinger, som sigtede på at styrke arbejdsmiljøindsatsen i projekterings og udførelsesfasen i bygge- og anlægsarbejder.

Evalueringen er afsluttet ultimo 2014.

Opgaven er udført i samarbejde med Grontmij A/S og Signe Mehlsen med TeamArbejdsliv som projektleder.

Medarbejdere på opgaven er Sisse Grøn, Kaia Nielsen og Flemming Pedersen.

 

Projektansvarlig: Flemming Pedersen

Download materiale

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.