Evaluering af “Knæk kurven”

Evalueringen gennemføres som et forskningsprojekt finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Der gennemføres fire delevalueringer:

A) Evaluering af samtlige 50 indsatser i handleplanen med særlig fokus på:

  • At forstå og opstille programteorier for alle indsatser
  • At evaluere om og hvordan indsatserne iværksættes

B) Evaluering af små virksomheders kendskab til og udbytte af indsatserne, herunder om der er sket en styrket integration af sikkerhed i planlægning og udførelse af arbejdet i bygge- anlægsbranchen.

C) Evaluering af de tre indsatser der særskilt er afsat økonomiske midler til at gennemføre, med henblik på hvordan de virker og hvad deres virkning er:

  • Indsats i forhold til lærlinge
  • Indsats i form af en hotline til rådgivere i byggeprocessen
  • Vejledning og information rettet mod små virksomheder

D) Evaluering af arbejdet med handleplanen og eventuelle afledte initiativer. Evaluering af aftaleparternes arbejde med at monitorere og styre handleplanens mange indsatser undervejs samt om handleplanen undervejs skaber nye og flere initiativer.

 

Evalueringen gennemføres i perioden august 2014 til juni 2016. Opgaven løses i et samarbejde med COWI A/S.

I TeamArbejdsliv arbejder Hans Jørgen Limborg, Kaia Nielsen og Flemming Pedersen med opgaven.

Projektansvarlig: Flemming Pedersen

Tilbage til Hvad har vi lavet

Permalink.

Der er lukket for kommentarer.