Evaluering af ”Lærlingeprojektet – øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen”

Byggebranchen igangsatte i 2014 handleplanen ”Knæk kurven”, som har fokus på at reducere antallet af arbejdsulykker i branchen. Lærlingeindsatsen er en delindsats under ”Knæk kurven”. Projektet har været forankret hos BAR Bygge & Anlæg.

Baggrunden for Lærlingeindsatsen er en overhyppighed af ulykker blandt lærlinge og unge nyansatte. Lærlingeindsatsen har haft til formål at bidrage til at opfylde målene i ”Knæk kurven”, ud fra en forventning om, at en indsats over for lærlinge tidligt i deres uddannelsesforløb vil øge deres fokus på sikkerhed og formindske risikoen for ulykker. Lærlingeprojektet har blandt andet haft til formål at integrere sikkerhedsundervisning i den faglige undervisning på byggeuddannelserne på erhvervsskolerne.

Evalueringen bygger primært på kvalitative interview med direktører, uddannelsesledere og faglærere både fra erhvervsskoler, der har deltaget aktivt og mindre aktivt i lærlingeindsatsen.

Evalueringen viser blandt andet, at:

  • Lærlingeindsatsen har været i kontakt med samtlige 28 erhvervsskoler i Danmark
  • Der er gennemført i alt 144 undervisningsindsatser på erhvervsskoler i projektet, 108 af dem er gennemført på grundforløb, 25 på hovedforløb og de resterende på EUX.
  • Der er udarbejdet en række materialer i projektet, der kan bruges til at integrere arbejdsmiljø i undervisningen på erhvervsuddannelserne. Der er udviklet skemaer til Arbejdspladsvurdering (APV), risikovurdering af opgaver i værkstedet, sikkerhedsrundering, lærlinges AMR og ugentlig arbejdsmiljødrøftelse.
  • De fleste af de interviewede faglærere har anvendt et eller flere af materialerne – og vurderer dem positivt. Eksempelvis kan materialerne bruges direkte i undervisningen uden megen forberedelsestid.
  • Projektet afsluttes i højere grad som et ”flyvefærdigt” projekt end det startede. Det er vurderingen, at projektet, som det ligger nu, vil have mulighed for en større gennemslagskraft på erhvervsskolerne og have en større mulighed for at sikre en spredning til flere uddannelser og hold.

Reform, sparekrav mm har haft indflydelse på projektets liv på skolerne, blandt andet i form af fyringer og mindre forberedelsestid for faglærerne.

Medarbejder på opgaven: Anja Uglebjerg

Medarbejder i COWI: Hanne Christensen

Projektansvarlig: Flemming Pedersen

Download materiale

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: , , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.