Evaluering af vejledninger om opmuringsarbejde

Parterne i byggeriet har i regi af Branchearbejdsmiljøråd for Bygge & Anlæg i en tiårig periode arbejdet på at forbedre de ergonomiske forhold for murere og arbejdsmænd. Resultatet er et såkaldt 1-meterløft, hvor stilladset hæves hver gang, der er muret en meter i højden samt en række tilknyttede forbedringer af tekniske hjælpemidler.

TeamArbejdsliv har evalueret anvendelsen af den nye arbejdsmetode, som er beskrevet i Branchevejledning om opmuringsarbejde. Evalueringen foregik ved at besøge et antal større byggepladser og interviewe murere, arbejdsmænd og ledere om fordele og ulemper ved den nye opmuringsmetode, samt ved at observere om metoden blev anvendt.

Resultatet var, at metoden generelt er kendt i branchen og at mange benytter 1-meterløftet, men at de tilknyttede tekniske hjælpemidler ikke altid bliver anvendt, hvilket for mindst et hjælpemiddel handlede om, at det endnu ikke er færdigudviklet.

Rapporten kunne konkludere, at ergonomien synes bedret væsentligt for murerene, mens arbejdsmændene ser ud til at blive udsat for en negativ ergonomisk belastning med den nye metode.

Medarbejdere på projektet: Troels Godt Mathiesen og Flemming Pedersen

Projektansvarlig: Flemming Pedersen

Download materiale

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.