Evaluering af ’projekt RO’

TeamArbejdsliv har gennemført en evaluering af et toårigt forebyggelses projekt blandt socialrådgivere i Kriminalforsorgen. Projektet har tilbudt socialrådgivere meditation og et kortere behandlingsforløb i samarbejde med det private konsulentfirma ”Peace2mind”. Formålet med projektet er at give den enkelte medarbejder mentale værktøjer til at håndtere stress og ad den vej nedbringe sygefraværet. Indsatsen er støttet af Forebyggelsesfonden og er forløbet i perioden 2011-2013 i et bredt udsnit af KIF´s afdelinger (Kriminalforsorgen i Frihed), som har fokus på at følge op og yde hjælp til prøveløsladte.

Evalueringen indbefatter en kvantitativ og en kvalitativ del. Den kvantitative baserer sig på en stresstest gennemført før og efter, en spørgeskemamåling af udbytte, sygefraværsdata mv. som er udformet og gennemført af Peace2mind og Kriminalforsorgen. Den kvalitative evaluering designes og gennemføres af TeamArbejdsliv. Resultatet af evalueringen sammenfattet i en rapport til Kriminalforsorgen og Forebyggelsesfonden i foråret 2014.

Medarbejdere på opgaven er Flemming Pedersen, Mette Mogensen og Karen Albertsen

Projektansvarlig: Flemming Pedersen

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.