Evaluering af SPARK

Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne (SPARK) blev besluttet ved OK2015 og løber foreløbig frem til 2018. Indsatsen består i at en kommunal arbejdsplads kan ansøge om konsulentstøtte til et forløb over typisk 3-5 møder. En forudsætning for at modtage støtte er, at det er TRIOen på arbejdspladsen (TR, AMR og leder i samarbejde) som ansøger om støtteforløbet og også indgår som de primære modtagere af støtte. Meningen er, at det er TRIOen som selv arbejder videre med at styrke det psykiske arbejdsmiljø blandt medarbejdere på arbejdspladsen.

Evalueringen af SPAK har omfattet:

  • Casestudier på 10 arbejdspladser
  • Spørgeskemaundersøgelser til TRIO lige efter og 3 måneder efter støtteforløbet
  • Før og efter målinger af det psykiske arbejdsmiljø blandt 15 udvalgte arbejdspladser inden og efter støtteforløbet
  • Arbejde med at opstille og vedligeholde en forandringsteori

Evalueringen er udført af Anja Uglebjerg og Flemming Pedersen og med et forsningsmæssigt blik fra Klaus T. Nielsen, arbejdslivsstudier, RUC

Læs om evalueringen på Viden på Tværs

Projektansvarlig:

Tilbage til Hvad har vi lavet

Permalink.

Der er lukket for kommentarer.