Evaluering af stresspolitikken i Røde Kors

Røde Kors har for flere år siden udviklet en omfattende og grundig stresspolitik, hvor der sættes fokus på såvel kortlægning, håndtering som forebyggelse. For at se hvorledes politikken har fungeret i praksis bad Røde Kors TeamArbejdsliv om at evaluere dette og samtidig undersøge mulighederne for at udvikle den forebyggende indsats.

Evalueringen blev gennemført ved interview med ledere og medarbejdere fra de forskellige afdelinger og faggrupper samt med tillidsrepræsentanter. Resultatet af evalueringen var en intern rapport til brug for det videre arbejde med stresspolitikken.

Projektansvarlig: Hans Hvenegaard

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: , , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.