Evaluering af Ulykker på Landet for BAR Jord til Bord

Branchearbejdsmiljørådet for Jord til Bord gennemførte i hele 2010 en kampagne om “Ulykker på Landet”. Kampagnen gik ud på hver uge at indrykke en annonce i Landbrugsavisen, som fortalte om en aktuel ulykke og kort rådgav om, hvordan den kunne forebygges. Samtidig blev det akkumulerede antal ulykker inden for året opgjort og der var link til hjemmesider med flere informationer om ugens ulykkestema (faktaark).

Kampagnen er nyskabende, fordi man bruger annoncemediet til at ‘sælge’ oplysning og rådgivning om arbejdsmiljø.

TeamArbejdsliv har evalueret kampagnen gennem et spørgeskema udsendt til ejere og ansatte i landbruget, gennem adgang til logfiler for de hjemmesider, som læserne af annoncerne skulle gå ind og besøge og gennem adgang til en annoncetest.

Hovedresultatet er, at annoncetesten viser, at rigtig mange ser kampagnen sammenlignet med andre annoncer. Spørgeskemaet viser, at der generelt bliver taget rigtig godt mod kampagnen i branchen, den er relevant og informationerne er brugbare. Faktaark på hjemmesider er også relevante og brugbare, men man kunne ønske sig, at der var flere, som besøgte hjemmesiderne efter at have læst annoncerne.

Projektansvarlig: Flemming Pedersen

Download materiale

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.