Folkeskolen i forandring – samarbejdet som ressource (FIF)

Projektet sætter fokus på de udfordringer, nogle skoler oplever i forbindelse med henholdsvis inklusion og tilrettelæggelse af arbejdstid. Formålet er at udvikle metoder og strategier, der kan ruste den enkelte skole til at styrke håndteringen af forandringerne i folkeskolen. Projektet fokuserer på forebyggelsesstrategier, der kan integreres med den øvrige faglige og organisatoriske udvikling af skolerne.

Projektet tager udgangspunkt i begrebet ’professionel kapital’, som er en sammenkobling af tre forskellige ressourcer, vi ved har en stor betydning for både trivsel og opgaveløsning:

  • human kapital – viden og kvalifikationer
  • social kapital – de sociale relationer, som er afgørende for samarbejdet
  • beslutningskapital – evnen til at træffe fagligt velfunderede beslutninger

Gennem eksemplariske indsatser understøttes og udvikles skolens professionelle kapital. Projektet omfatter to delprojekter med hvert sit tema:

  1. Samarbejdet i TRIOen med særligt fokus for principper for planlægning af arbejdet. Sigtet er at skabe gennemskuelighed og dermed mere opbakning til beslutninger. Det vil kunne styrke konflikthåndtering, tryghed og oplevelse af retfærdighed i forbindelse med beslutninger om arbejdstid.
  2. Et stærkere og mere beslutningsdygtigt teamsamarbejde. Igennem et stærkt fællesskab kan den enkelte medarbejder hente støtte og inspiration til at håndtere inklusion og høje følelsesmæssige krav i arbejdet.

Udviklingen af professionel kapital kræver et langsigtet og kontinuerligt fokus på samarbejde, ledelse og kvalitet i opgaveløsningen.  Projektets ambition er at understøtte og bidrage til denne fortløbende proces gennem eksemplariske indsatser ift. problemstillinger, som skolerne aktuelt oplever som vanskelige. Vi har valgt at sætte fokus på skolernes arbejde med håndtering af arbejdstiden og opgavefordelingen og på udviklingen af inkluderende børnefællesskaber.

Projektet gennemføres sammen med Roskilde Universitet.

Medarbejdere på opgaven; Anita Mac; RUC, Agnete Meldgaard Hansen; RUC, Eva Thoft; TeamArbejdsliv, Hans Jørgen Limborg; TeamArbejdsliv.

Projektet er bevilget af Arbejdsmiljøforskningsfonden

Projektansvarlig: Karen Albertsen

Tilbage til Aktuelle opgaver

Permalink.

Der er lukket for kommentarer.