Forebyggelse af vold og trusler i psykiatrien syd

Projektet er et pilotprojekt som omfatter en indledende undersøgelse og en efterfølgende afprøvning af muligheder for at styrke indsatsen og samarbejdet på tværs af enheder.

Projektet omfatter en kvalitativ undersøgelse af, hvad der er gået galt og, hvad der har fungeret i samarbejdet på tværs af enheder i en række udvalgte, alvorlige hændelser, som er indtruffet det seneste år. Undersøgelsen gennemføres ved brug af historieværksteds-metoden.

På baggrund af undersøgelsen gennemføres et forsøg med at uddanne ressourcepersoner til at udfylde rollen som ”konfliktforebyggelsesambassadører”. Disse ressourcepersoner er i forvejen udpeget som ”træningsinstruktører”.

I uddannelsen skal indgå udvikling af ressourcepersonernes/træningsinstruktørernes kompetencer i at bidrage til at styrke samarbejdet i konfliktsituationer med udadreagerende patienter. Der er særligt fokus på de situationer, hvor flere sengeafsnit hjælper hinanden samt efterfølgende når situationerne defuses og debriefes.

Projektet omfatter medarbejdere som er tilknyttet tre sengeafsnit og PAM i Psykiatrien Syd samt træningsinstruktører, som er udpeget som ressourcepersoner. LMU deltager ift. forankring af indsatsen.

Projektet ledes af TeamArbejdsliv.

Medarbejdere på opgaven er Lotte Eriksen, Helene Eriksen og Hans Jørgen Limborg

Projektansvarlig: Hans Jørgen Limborg

Tilbage til Hvad har vi lavet

Permalink.

Der er lukket for kommentarer.