Forflytninger på plejecentre

Forflytninger af ældre borgere i forbindelse med bad- og hygiejnesituationer kan være belastende både for medarbejdere og borgere. En kommune har indkøbt et nyt hjælpemiddel, en bade- og hygiejnestol, som implementeres på to plejecentre. Hjælpemidlet forventes at optimere arbejdsgangsprocesser, blandt andet fordi hjælpemidlet gør det muligt at foretage tøjskifte/ påklædning i stolen, og derved sparer en forflytning, samt reducerer behovet for at være to personer ved forflytning. Det forventes at hjælpemidlet både vil kunne reducere antallet af forflytninger og antallet af forflytninger, som kræver to personer, samtidig med at det vil skabe værdi for beboerne på plejecentrene, fordi beboerne bliver aktivt deltagende i hygiejnesituationen og får stimuleret funktionsevnen både fysisk og psykisk.

TeamArbejdsliv gennemfører i samarbejde med Type2Dialog en evaluering af processen omkring implementeringen og af effekterne. Som en del af evalueringen undersøges medarbejdernes kendskab til og faktiske brug af hjælpemidlet, praksisændring fra 2-1 til 1-1, betydningen af de forventede færre forflytninger i hverdagen og medarbejdernes oplevelse af kvalitetsforbedringer for borgerne. Evaluering omfatter før- og eftermåling foretaget gennem spørgeskemaer samt observationer og interviews.

Opgaven udføres af Kaia Nielsen og Karen Albertsen

 

Projektansvarlig: Karen Albertsen

Tilbage til Hvad har vi lavet

Permalink.

Der er lukket for kommentarer.