Fra belastning til berigelse – bedre psykisk arbejdsmiljø gennem fælles faglighed

For Socialforvaltningen i Københavns Kommune (handicapområdet) har TeamArbejdsliv evalueret Forebyggelsesfondsprojektet ”Fra belastning til berigelse”, der havde som formål at udvikle metoder til at styrke fælles diskussioner af faglig identitet, pædagogisk kvalitet og værdier med henblik på at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø.

Projektet blev gennemført via 6 konkrete delprojekter i institutioner og centre og med konsulentstøtte fra Kubix. Projektet har udviklet en lang række konkrete metoder til at arbejde med problematikken.

Kun i begrænset omfang lykkedes det projektet at nå sin målsætning, idet projektet løb ind i en række udefrakommende forhold, som vanskeliggjorde indsatsen – udskydelse af projektstart med et år, store omstruktureringer ved start og undervejs, økonomiske nedskæringer m.v. Men også forskellig motivation internt i projekterne var medvirkende til, at målsætningen kun blev opnået i få af projekterne.

Evalueringen så ligeledes på den benyttede medarbejderinddragende forandringsmodel og diskuterede udviklingsmulighederne i denne.

Medarbejdere på projektet var Flemming Pedersen og Hans Hvenegaard.

Rapporten ”Evaluering af ”Fra belastning til berigelse i arbejdet med mennesker” – et Forebyggelsesfondsprojekt for Socialforvaltningen i Københavns Kommune” kan dowloades ved at klikke neden for.

Projektansvarlig: Hans Hvenegaard

Download materiale

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: , , , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.