Fra forskning til praksis i forebyggelsen af arbejdsulykker

Metoder til udveksling og omsætning af arbejdsmiljøviden anvendes i Canada og andre steder i verden, med det formål at mindske videns-gabet mellem forskning og praksis. Vi ved fra det afsluttede SIPAW projekt om review af ulykkesforebyggelsen (se litteraturgennemgang her), at nogle typer af forebyggende tiltag har større effekt end andre. Der er dog behov for at udveksle og omsætte denne viden med praktikere, for at kunne udvikle forebyggende tiltag der er tilpasset den lokale kontekst. Projektets delmål er dermed at:

  1. Tilpasse og afprøve en interaktiv samarbejdsform mellem forskere og praktikere, som ramme for at omsætte evidensbaseret viden om ulykkesforebyggelse til ’best practice’.
  2. Udarbejde konkrete ’best practice’ anbefalinger for tiltag til ulykkesforebyggelse på tre forskellige arbejdsområder med høj risiko for arbejdsulykker.
  3. Udarbejde et sæt anbefalinger for vidensudveksling, med henblik på hvilke kompetencer, dialogværktøjer og læringsmetoder der er anvendelige i arbejdet med at overføre forskningsviden til praktisk forebyggelse.

De tre delformål vil blive besvaret indenfor industriens arbejdsområde, med henblik på at udforme konkrete ’best practice’ tiltag i forebyggelsen af arbejdsulykker, samt at udvikle en generel metode til vidensudveksling for arbejdsmiljøprofessionelle.

Projektet gennemføres som et kvalitativt og deltagerbaseret implementeringsstudie med et multi-metode design. Projektet arbejder med et udvekslingsperspektiv med brug af en interaktiv forskningsstrategi, hvor forskere og praktikere arbejder sammen om at etablere en evidensbaseret ’best practice’ i forebyggelsen af arbejdsulykker. Denne tilgang bygger på eksisterende og afprøvede udenlandske erfaringer med vidensudveksling.

Projektet vil bidrage med at udvikle og afprøve en ny metode til at gøre viden om forebyggelse af arbejdsulykker anvendelig i dansk arbejdsmiljøpraksis. I den forbindelse udarbejdes en interaktiv guide på nettet i ’best practice’ for forebyggelse af arbejdsulykker, dels en hjemmeside med praktiske tiltag, og en trinvis beskrivelse af værktøjer, metoder og dialogformer for processens gennemførelse i praksis.

Forskningsprojektet gennemføres i et samarbejde mellem danske og internationale forskningsinstitutioner, herunder Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (projektansvarlig), TeamArbejdsliv ApS, Nationalt Kompetencecenter for Arbejdsrettet Rehabilitering, Norge og Institute for Work and Health, Canada.

For TeamArbejdsliv er Ulrik Gensby, Hans Jørgen Limborg og Flemming Pedersen tilknyttet projektet.

Projektansvarlig: Ulrik Gensby

Tilbage til Aktuelle opgaver

Kategorier: , nøgleord: . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.