Fremfærd – viden om kerneopgaven

Fremfærds formål er at udvikle de kommunale kerneopgaver og effektiv opgaveløsning. Målet er et velfærdssamfund, hvor både medarbejdernes, borgernes og resten af samfundets ressourcer anvendes bedst muligt. Hvor borgerne ikke bare er kritiske kunder, men så vidt muligt selv er med til at definere og skabe de rigtige løsninger.

Fremfærd foregår i et samarbejde mellem KL og Forhandlingsfællesskabet

Fem ekspertområder iværksætter og støtter projekter om udvikling af kerneopgaven på deres felt. I hvert ekspertområde sidder repræsentanter for organisationer, KL og kommunale ledere.

På tværs af ekspertområderne arbejder Fremfærds bestyrelse med at samle og formidle ny viden om udvikling af kerneopgaven. Det er dette arbejde TeamArbejdsliv og Aalborg Universitet bidrager til med forskningsbaseret viden.

Projektet indebærer:

  • Produktion af et Vidensgrundlag om kerneopgaven
  • Et internt seminar for bestyrelsen og de fem ekspertområder afholdt d. 2. oktober 2014. Læs debatoplæg om kerneopgaven til seminaret
  • En publikation om kerneopgaven i det kommunale arbejde som bliver publiceret i efteråret 2015
  • ”Fremfærd sætter udvikling af kerneopgaverne i centrum og fremmer, at medarbejderne kan bruge deres faglighed og dømmekraft til gavn for borgerne og deres muligheder for at være i spidsen for eget liv.” (Uddrag fra Fremfærds ambition)

Læse mere om Fremfærd på Fremfærds hjemmeside

Medarbejdere på opgaven:

Hans Hvenegaard og Eva Thoft

Fra Aalborg Universitet deltager Peter Hasle og Ole Henning Sørensen

 

Projektansvarlig: Eva Thoft

Tilbage til Hvad har vi lavet

Permalink.

Der er lukket for kommentarer.