Heltid – deltid

TeamArbejdsliv har for FOA, SHK og KL gennemført en kulturanalyse af, hvad der skaber omstændighederne for henholdsvis deltids- og heltidsjob. Hovedmålet var at undersøge, hvad der skal til for at skabe flere heltidsansættelser.

Kulturanalysen skal afdække, hvad der har betydning for at der etableres heltidsstillinger versus deltidsstillinger på det kommunale område. Vi arbejder med en bred definition af kultur, som rummer en række forskellige faktorer, der kan påvirke andelen af deltids/heltids­stillinger. Kultur omfatter efter denne forståelse fx:

  • Politiske beslutninger på kommunalt topniveau om at fremme heltid
  • Generelle kommunale styringsformer som intenderet eller ikke-intenderet fremmer deltid eller heltid
  • Forhold ved opgaveløsningen og arbejdets organisering som fremmer deltid henholdsvis heltid
  • Belastning i arbejdet set i forhold til medarbejdernes ressourcer, herunder det fysiske og psykiske arbejdsmiljø
  • Lederes ønsker og opfattelse af, hvordan opgaven bedst løses, vanetænkning, forsøg på at imødekomme medarbejdernes behov mv.
  • Medarbejderes oplevelse af balance mellem arbejde og privatliv, opfattelse af, hvordan opgaven bedst løses, vanetænkning mv., ressourcer til at anvende på at gå på arbejde, oplevelse af at have indflydelse på egen arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse.

Kulturanalysen viste, at arbejdet på SHK-området både kan organiseres som deltid og heltid – det gælder især de jobs, hvor arbejdet typisk foregår indenfor normal arbejdstid på hverdage og i mindre grad hjemmesygeplejersker, som også har aften, nat og weekendarbejde.  På FOA området findes arbejdsopgaver i hjemmepleje og på plejehjem fordelt over hele ugen dag og nat, men med en klar koncentration mellem 7-13, som gør det besværligt at organisere arbejdet som fuldtidsarbejde.

Analysen viser at følgende er årsager til mange deltidsansættelser:

  • Arbejdsopgaven
  • Kultur og vaner hos ledere og medarbejdere
  • Medarbejderes ønsker om deltid (især kvinder med børn og seniormedarbejdere)
  • At medarbejdere forbliver på deltid, når de er kommet det (der mangler fx udfordring fra ledere om at gå op i tid, men også ofte ledige timer at tilbyde den deltidsansatte).

Kulturanalysen blev gennemført ved hjælp af 22 cases inden for fem kommuner. Casene dækker forskellige arbejdspladstype, herunder; hjemmepleje, plejehjem, hjemmesygepleje, træningscenter.

Medarbejdere på projektet var Flemming Pedersen, Inger-Marie Wiegman og Signe Groth-Brodersen.

Læs kulturanalysen

Projektansvarlig: Flemming Pedersen

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.