Hjælp til små virksomheders arbejdsmiljøarbejde

Dansk Byggeri og 3F Byggegruppen har stået bag et projekt, hvor 12 små virksomheder har fået en forebyggelsespakke og samtidigt har modtaget proceskonsulentstøtte. Målet var at få viden om hvilken type støtte og vejledning der kunne motivere virksomhederne til at bruge forebyggelsespakkerne og sikre virksomhederne det bedste udbytte af forebyggelsespakkerne.

TeamArbejdsliv (TA) har været proceskonsulenter og har hjulpet virksomhederne med at søge, gennemføre og afrapportere forebyggelsesprojekterne, i nogle tilfælde sammen med konsulenter fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Bam-bus). TA har derudover dokumenteret processen og opsamlet de gjorte erfaringer.

Projektet viser, at virksomhedens eksisterende forudsætninger og kultur afgørende for, om og hvordan den kan få udbytte af en Forebyggelsespakke.

For nogle virksomheder var det afgørende, at TA bistod med at fastholde motivationen og planlægge forløbet. Det gjaldt virksomheder med en ad hoc tilgang til planlægning. En ekstern konsulent, vejleder eller tilsynsførende er derfor afgørende for at bringe denne type virksomhed igennem, det gælder ikke mindst i forhold til at tilpasse værktøjerne i Forebyggelsespakken, så de opleves relevante og matcher virksomhedens egne erfaringer.

Andre virksomheder arbejder i forvejen mere systematisk og har en udviklet evne til at arbejde med formaliserede procedurer. Her kunne det være dialogen mellem ledelse og medarbejdere, der var afgørende for at opnå det tilsigtede udbytte. Det er dog en vigtig erfaring, at de fleste små virksomheder har brug for hjælp til at fremme dialogen mellem mester og medarbejderne og medarbejderne imellem. Ofte ved at prøve andre måder, end de plejer.

Det ser ud til, at forebyggelsespakkerne ikke vil eksistere i den nuværende form fremover. Der er imidlertid lagt mange ressourcer i at udvikle forebyggelsespakkerne, og der er opsamlet mange positive og lærerige erfaringer med at bringe dem i anvendelse. TA anbefaler derfor, at arbejdsmiljøaktørerne fortsætter med at bruge forebyggelsespakkernes drejebøger som et værktøj i indsatsen for at støtte arbejdsmiljøarbejdet i de små virksomheder. Men de bør indgå som led i – eller i kombination med – andre indsatser.

Medarbejdere på opgaven: Hans Jørgen Limborg, Sisse Grøn og Flemming Pedersen

Link til afslutningsrapport

Link til artikel

Projektansvarlig: Hans Jørgen Limborg

Tilbage til Hvad har vi lavet

Permalink.

Der er lukket for kommentarer.