Styrkelse af virksomhedernes strategiske arbejdsmiljøarbejde

For LO har TeamArbejdsliv bidraget til udvikling af hjemmesiden: NY-AMR. Hjemmesiden sætter fokus på de udfordringer som arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) står midt i som følge af revisionen af Arbejdsmiljøloven i 2010.

Hjemmesiden sætter fokus på fire temaer:

  • Den strategiske arbejdsmiljøindsats
  • Den årlige drøftelse
  • Supplerende AM-uddannelse og kompetenceplaner
  • Muligheden for at organisere AM-arbejdet på nye måder.

TeamArbejdsliv har bidraget til hjemmesiden gennem udarbejdelse af tekster og ved udformning og optagelse af videoer.
Hjemmesiden er bygget op, så man vælger sig ind efter størrelsen af den virksomhed man arbejder i, samt om man arbejder i kommune eller region.

I forbindelse med lovændringerne deltog TeamArbejdsliv i et udviklingsprojekt over 4 x 2 dage i LO-skoleregi om muligheder og konsekvenser af lovændringerne. Deltagerne var forbundsrepræsentanter og TR og AMR fra virksomheder under forbundene. TeamArbejdsliv stod for den konkrete planlægning og processtyringen gennem hele forløbet. Efterfølgende har TeamArbejdsliv ligeledes deltaget i udvikling og afprøvning af et kursus til virksomheder, der vil arbejde med og forstå perspektiverne i ændringerne af arbejdsmiljøloven for LO-skolen.

Medarbejdere på opgaven har været Hans Jørgen Limborg og Hans Hvenegaard

Opgaven er gennemført i samarbejde med Grontmij.

 

Projektansvarlig: Hans Hvenegaard

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.