Inklusion i daginstitutioner – mellem pædagogik og arbejdsmiljø

Igennem de seneste år har inklusion stået højt på den politiske dagsorden både på skole- og daginstitutionsområdet. Ønsket er på én gang at opnå øget rummelighed og mangfoldighed i institutionerne, til gavn for de børn, der bliver inkluderet såvel som de andre børn i institutionerne, og samtidig at begrænse ressourceforbruget på specialområdet.
Perspektivet er lovende, men hvad skal der til, for at det i praksis lykkes? Undersøgelser peger på, at inklusion opleves af såvel pædagoger som ledere som en af de helt store udfordringer i hverdagen. På nogle institutioner oplever man, at kravet om inklusion er med til at presse arbejdsmiljøet. Oplevelsen er, at der mangler ressourcer, viden og kompetencer på området.
Projektet har undersøgt, hvad der karakteriserer vellykkede inklusionsforløb af børn med særlige behov i daginstitutioner for 0-6 årige. Hensigten med projektet var at beskrive, hvilke arbejdsmiljømæssige og pædagogiske faktorer der har indflydelse på, om inklusion på daginstitutionsområdet kan lykkes.

Projektet var finansieret af BUPL og blev gennemført i perioden oktober 2014- August 2015. Gennem historieværksteder afholdt på 10 daginstitutioner har projektet indsamlet erfaringer fra 20 forskellige inklusionsforløb af børn i særlige vanskeligheder.

Resultaterne er afrapporteret i følgende:

Rapport: Inklusion i daginstitutioner – mellem pædagogik og arbejdsmiljø

Pjece: Inklusion i daginstitutioner – mellem pædagogik og arbejdsmiljø. Erfaringer og inspiration fra et forskningsprojekt.

Projektet er desuden omtalt i artiklen: Øget inklusion presser pædagogerne i Fagbladet Børn og Unge.

Se også pp præsentation af resultaterne her.

Forskere på projektet var Karen Albertsen, Hans Jørgen Limborg og studentermedhjælp Maria Fournaise, TeamArbejdsliv, samt Bjørg Kjær, Aarhus Universitet, Institut for uddannelse og pædagogik (DPU)

Kontaktperson hos BUPL er Rikke Eggert Lauth

Projektansvarlig: Karen Albertsen

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: , , , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.