Inspirationshæfte om APV og psykisk arbejdsmiljø

Inspirationshæftet er udarbejdet for Arbejdstilsynet, og det sætter fokus på de forhold, som er væsentlige for et godt og vellykket APV-forløb om det psykiske arbejdsmiljø.
Af fokuspunkter kan nævnes:

  • Et væsentligt resultat af projektet er, at Arbejdstilsynets APV-model ikke slår til som forklaring på APV-forløbenes effekt, og det har derfor været nødvendigt at udarbejde en udvidet APV-model
  • Deltagelse af den øverste ledelse i APV-arbejdet giver ofte mere ambitiøse løsninger
  • Styring og ledelse af APV-processen er ofte for lemfældig
  • For mange APV-forløb er ikke tilstrækkelig godt planlagt fra starten
  • Vurderingen og analysen af de forhold kortlægningen har vist, er sjældent grundige nok
  • Medarbejderinddragelse bør ske med omhu
  • APV er en temperaturmåling hvert tredje år og et supplement til det daglige arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i hverdagens drift og udvikling

Formålet med inspirationshæftet er at præsentere og diskutere resultaterne fra et forsknings- og udviklingsprojekt om metoder til Arbejdspladsvurdering (APV) om psykiske arbejdsmiljø ”Metodeudvikling vedrørende behandling af psykisk arbejdsmiljø i APV-arbejdet”.

Håbet er, at hæftet vil inspirere virksomheder i deres arbejde med APV og psykisk arbejdsmiljø. Projektets resultater, diskussioner og anbefalinger kan også anvendes i forbindelse med gennemførelsen af de trivselsmålinger, som skal gennemføres i den offentlige sektor som følge af overenskomstaftalen i foråret 2008. Der vil være mange pointer og overvejelser, som vil kunne kvalificere arbejdet med at skabe øget trivsel i forlængelse af trivselskortlægningerne.

Projektansvarlig: Hans Hvenegaard

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.