INVINE – Incitamenter som virkemiddel over for netværk af små virksomheder

Projektet bygger på den tanke, at den lille virksomhed lader sig påvirke langt mere af, hvad konkurrenter og samarbejdspartnere gør og mener når det gælder arbejdsmiljøstandarder, end af en potentiel trussel om besøg fra Arbejdstilsynet eller oplysende pjecer.

Projektet undersøger fire af hinanden uafhængige forebyggelsesindsatser, der udføres i forskellige typer af netværk af små og mellemstore virksomheder.
To af netværkene er organiseret omkring eksisterende branchenetværk med mange små ejerledede og innovative virksomheder blandt henholdsvis mikrobryggerier og mindre mejerier. De har ikke tidligere haft forbedring af arbejdsmiljøet som motivation, men har nu i branchenetværket, gennem økonomiske tilskud fra Forebyggelsesfonden, sat fokus på arbejdsmiljøet.

Det tredje netværk er skabt som et middel til at hæve standarden af arbejdsmiljøet gennem en fælles uddannelse indenfor nedriverbranchen.

Det fjerde og sidste netværk etableres i løbet af projektperioden af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg for virksomheder, der selv har valgt at højne arbejdsmiljøet ved at søge om en Forebyggelsespakke. Dermed bliver netværket en slags case, hvor erfaringerne fra projektet bruges direkte.

Forskellene mellem netværkene kan bidrage med viden om, hvad konsolideringsgraden samt motivationen for oprettelsen af netværket betyder for virkningerne på arbejdsmiljøarbejdet.

Undersøgelsen af bryggerier og mejerier er allerede formidlet på en international konference (Useconference) (læs Hans Jørgen Limborgs oplæg) om små virksomheder, og det har skabt stor interesse for at sætte fokus på netværk som et virkemiddel i indsatsen for at højne arbejdsmiljøstandarden blandt små virksomheder.

Medarbejdere på forskningsprojektet er Hans Jørgen Limborg, Sisse Grøn og Flemming Pedersen.

Projektansvarlig: Hans Jørgen Limborg

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.