Klædt på til arbejdsmiljøarbejdet? – En analyse af to brancheindsatser rettet mod mindre virksomheders arbejdsmiljø

Dette projekt undersøgte ejerlederes oplevelse af arbejdsmiljø i små og mindre virksomheder, og hvordan de tog imod en omfattende kampagne, som hhv. byggeriets og metal industriens partnere iværksatte i 2006 forud for ATs screeninger af alle danske virksomheder fra 2007 og frem.

Projektet fulgte det årlige “roadshow”, som industriens parter gennemfører, og den serie af fyraftensmøder, som byggeriets parter iværksatte. Begge dele havde til hensigt at ruste de små og mindre virksomheder, som kan være svære at nå gennem de sædvanlige informationskanaler, til at klare den nye screeningspraksis.

Efterfølgende blev 10 industrivirksomheder og 11 bygge- og anlægsvirksomheder besøgt og interviewet med henblik på at afdække, om og i hvilket omfang, indsatserne havde haft en betydning for arbejdsmiljøarbejdet i virksomhederne, samt hvordan de havde oplevet denne form for kontakt fra deres organisationer.

En særlig indsats i projektet var en undersøgelse af, hvordan ejerne af små virksomheder oplever og opfatter arbejdsmiljø som et element i relationen til deres ansatte. Denne analyse er beskrevet i artiklen: Working environment in small firms – responses from owner-managers af Peter Hasle, Hans Jørgen Limborg, Tina Kallehave, Caroline Klitgaard og Tilde Rye Andersen. Publiceret i: International Small Business Journal – 2011

Medarbejdere på projektet var Hans Jørgen Limborg, Tilde Rye Andersen og Caroline Klitgaard (AMI).

Projektansvarlig: Hans Jørgen Limborg

Download materiale

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.