Kvalitet af sygeplejen og arbejdsmiljø i sundhedssektoren

Projektet har foretaget en litteraturgennemgang af den nationale og internationale forskning om sammenhængen mellem sygeplejerskers arbejdsmiljø og kvaliteten af sygeplejen.

Litteraturgennemgangen omfatter nationalt og internationalt publicerede review-studier samt udvalgte primære empiriske studier med fokus på sammenhængen mellem på den ene side kvaliteten af sygeplejen og på den anden side forhold i arbejdsmiljøet. Desuden inddrages rapporter på områder, hvor der kun eksisterer få videnskabelige artikler. Der er blevet lagt særlig vægt på at inddrage studier fra udvalgte prioriterede områder, samt studier fra de skandinaviske lande og Nordeuropa.

Litteraturgennemgangen omfatter resultaterne fra 51 referencer.
Resultaterne peger bl.a. på:
• Stærk evidens for en sammenhæng mellem højere bemanding og    uddannelse på den ene side og mindre risiko for død blandt patienterne og utilsigtede hændelser på den anden side.
• Moderat til stærk evidens for en sammenhæng mellem bedre arbejdsmiljø og ledelse på den ene side og mindre risiko for død blandt patienterne på den anden side.
• Stærk evidens for en sammenhæng mellem dårligt psykisk arbejdsmiljø generelt og lav ledelseskvalitet på den ene side og flere utilsigtede hændelser på den anden side.
• Moderat til stærk evidens for en sammenhæng mellem længere vagter på den ene side og flere utilsigtede hændelser på den anden side.

Resultaterne er sammenfattet i en dokumentationsrapport og præsenteret i artiklen Patienterne taber når arbejdsmiljøet halter, i Sygeplejersken, juni 2015.

Se også Karen Albertsens præsentation af resultaterne til DSRs hovedbestyrelsesmøde i juni 2015

Projektet er gennemført af Karen Albertsen og Inger-Marie Wiegman, samt praktikant Johanne Jessen og studentermedhjælp Christian Carmer Nielsen

Projektansvarlig: Karen Albertsen

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.