Lange arbejdstider og brug af psykofarmaka

Formålet med projektet var at undersøge, om lange ugentlige arbejdstider er forbundet med efterfølgende brug af medicin for mentale helbredsproblemer i den arbejdende del af den danske befolkning. Vi ønskede at afdække, om lange ugentlige arbejdstider hang sammen med en øget risiko for udvikling af et forbrug af receptpligtig medicin mod mentale helbredsproblemer, herunder medicin mod angst, depression og søvnbesvær. Vi ønskede endvidere at undersøge, om effekten var forskellig for mænd og kvinder, for forskellige aldersgrupper, for ansatte i skifteholdsarbejde eller i forskellige sociale klasser. Vi ønskede også at undersøge, om resultaterne var robuste i forhold til oplevelsen af mentalt helbred, jobtilfredshed og jobusikkerhed, og om de var ens i forhold til brug af forskellige typer af psykofarmaka.

Spørgeskemabesvarelser om arbejdsmiljø og arbejdstid blev koblet med nationale registre over medicinforbrug. En Poisson regressionsmodel blev brugt til at beskrive omfanget af nye tilfælde af brugere af receptpligtige psykofarmaka som en funktion af deres ugentlige arbejdstider. En ugentlig arbejdsuge på mellem 32 og 40 timer blev brugt som reference, og vi sammenlignede, om antallet af nye tilfælde af brug af psykofarmaka var højere blandt de, der arbejde moderat lange (41-48 timer/uge) og meget lange (>48 timer/uge) arbejdstider, end blandt de, der arbejde en normal dansk arbejdsuge. Analyserne blev kontrolleret for køn, alder, skifteholdsarbejde, socialklasse og hvilken spørgeskema-population deltageren kom fra.

Resultaterne fra undersøgelsen viser, at lange arbejdstider, som de praktiseres inden for grænserne af EU’s arbejdstidsdirektiv (41-48 timer om ugen), ikke er associeret med en øget risiko for, at ansatte efterfølgende starter på at bruge receptpligtig psykofarmaka (herunder medicin mod søvnproblemer, angst og depression). Resultaterne kan hverken bekræfte eller afvise, at arbejdstider på mere end 48 timer om ugen hænger sammen med en øget risiko. Resultaterne giver også anledning til en antagelse om, at meget lange arbejdstider (> 48 timer om ugen) hænger sammen med en øget risiko for brug af receptpligtig psykofarmaka for ansatte i nat- og skifteholdsarbejde.

Link til protokolartikel

Link til resultatartikel

Link til slutrapport

 

Projektleder i NFA: Harald Hannerz

Projektansvarlig: Karen Albertsen

Tilbage til Hvad har vi lavet

Permalink.

Der er lukket for kommentarer.