Litteraturstudie af arbejdsmiljøcertificeringsordningen

TeamArbejdsliv har for Arbejdstilsynet gennem et litteraturstudie undersøgt om arbejdsmiljøcertificering bidrager til et godt arbejdsmiljø, særlig psykisk arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet ønskede et litteraturstudie i form af en opsamling på de evalueringer og den forskning, som er udarbejdet vedrørende den danske arbejdsmiljøcertificeringsordning. Målet var at undersøge om ordningen bidrager til at godt arbejdsmiljø, herunder det psykiske arbejdsmiljø.

Opgaven er løst ved først at søge og udvælge supplerende litteratur til den som var anvist i udbuddet. Herefter blev litteraturen løst i forhold til at besvare følgende evalueringsspørgsmål

  • Hvad vides der i dag vides om, hvorvidt og hvordan certificeringsordningerne bidrager til et godt arbejdsmiljø, herunder særligt psykisk arbejdsmiljø?
  • Hvad er de praktiske erfaringer og udfordringer med hensyn til organiseringen af arbejdet med arbejdsmiljøet i certificerede virksomheder, herunder særligt det psykiske arbejdsmiljø?
  • Hvad er de praktiske erfaringer og udfordringer med hensyn til kvaliteten af arbejdet med arbejdsmiljøet i certificerede virksomheder, herunder særligt det psykiske arbejdsmiljø?
  • Hvad er de praktiske erfaringer og udfordringer med hensyn til resultatet af arbejdet med arbejdsmiljøet i certificerede virksomheder, herunder særligt det psykiske arbejdsmiljø?
  • Hvad er de praktiske erfaringer og udfordringer med hensyn til lokal og ekstern auditering af arbejdet med arbejdsmiljøet i certificerede virksomheder, herunder særligt det psykiske arbejdsmiljø?
  • Hvilken betydning har rammerne for og kravene til auditering af arbejdsmiljøet, herunder særligt det psykiske arbejdsmiljø (hvis belyst i litteraturen)?

Projektansvarlig: Flemming Pedersen

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.