Medarbejderindflydelse på eget arbejde i ældresektoren

Det overordnede formål med projektet var på en og samme tid at skabe kvalitets-, medarbejder- og organisationsudvikling i ældreplejen til gavn for såvel medarbejdere, borgere/brugere og organisationen (kommunen).

Projektets udgangspunkt var, at kvalitets-, medarbejder- og organisationsudviklingen tog sit afsæt i en øget medarbejderindflydelse på indhold, tilrettelæggelse og udførelse af eget arbejde. Formålet var således mere specifikt at sætte fokus på sammenhængen mellem en øget medarbejderindflydelse på eget arbejde og kvaliteten i plejen og omsorgen.

Opfordringen til at deltage i projektet var målrettet ledere og tillidsrepræsentanter, der arbejder på ældreområdet. Målgruppen for de lokale projekter var de faggrupper, der varetager praktisk bistand og personlig pleje i kommunerne, samt deres nærmeste ledere.

Målgruppen for formidlingen og videndelingen af resultaterne af projektet er ledere, tillidsrepræsentanter og medarbejdere på ældreområdet. Også medarbejdere i kommunernes HR-afdelinger skal opnå kendskab til projektets indhold og resultater.

Download inspirationskataloget Medarbejderindflydelse på eget arbejde i ældreplejen her.

Projektansvarlig: Inger-Marie Wiegman

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.