MSB – hvordan kommer man videre efter måling?

Slagteribranchens og Kødindustriens arbejdsmiljøudvalg har udarbejdet en mappe – Slagter, kend din krop – som skal understøtte indsatsen med MSB. I denne indgår også et spørgeskema om medarbejdernes oplevelse af MSB. Opgaven går ud på at udvikle et materiale der støtter arbejdsmiljøgrupperne i brugen af disse skemaer. Dels så det bliver meningsfuldt for medarbejderne at svare på skemaet, dels for at understøtte at der bliver handlet på baggrund af resultaterne og at disse handlinger bliver synlige i organisationen.

Formålet med materialet er derfor at understøtte arbejdsmiljøgruppen i at gennemføre et systematisk og gennemskueligt forløb:

  • Planlægning af forløb herunder løbende opfølgning: Milepæle, roller og opgaver
  • Information og kommunikation før, under og efter besvarelser samt i forbindelse med løbende opfølgning
  • Analyse af besvarelser
  • Handleplaner
  • Opfølgning

Materialet skal være lettilgængeligt og overskueligt. Det kan bl.a. gøres ved at materialet i høj grad indeholder figurer og tegninger og ikke er teksttungt

Projektansvarlig: Eva Thoft

Tilbage til Aktuelle opgaver

Kategorier: , nøgleord: . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.