Kampagne om NATARBEJDE

Danske Regioner, KTO og Sundhedskartellet aftalte på baggrund af aftalen fra OK08 om trivsel og sundhed at iværksætte en kampagne, der satte fokus på at minimere risici og gener ved natarbejde.

TeamArbejdsliv har stået for kampagnen i samarbejde med parterne.

Delmålene i kampagnen var:

  • At indsamle viden og gode erfaringer om lokale foranstaltninger med henblik på at afhjælpe/forebygge gener ved natarbejde
  • At inspirere arbejdspladserne til at drøfte og iværksætte initiativer, som har til hensigt at minimere gener ved natarbejde
  • At sikre videndeling mellem regionale arbejdspladser, hvor der udføres natarbejde.

Målgruppen for kampagnen var de ledere og medarbejdere på de regionale arbejdspladser, som skaber rammerne for natarbejdet: MED-organisationen, ledere, arbejdstidstilrettelæggere/planlæggere, personer som gennemfører helbredsundersøgelser i regionerne og interne konsulenter.

TeamArbejdsliv stod for:

  • indsamling og udvælgelse af konkrete cases med særligt gode og lærerige tiltag, foranstaltninger eller erfaringer med at minimere og forebygge gener ved natarbejde i regionerne
  • udarbejdelse af inspirationskatalog og videoklip med udvalgte eksempler fra forskellige arbejdspladstyper

TeamArbejdsliv planlagde og deltog derudover i samarbejde med regionerne i fyraftensmøder i regionerne i januar og februar 2013.

Inspirationskatalog og videoklip findes på www.personaleweb.dk/bedrenattevagter

Medarbejdere på projektet var Maya Flensborg Jensen, Inger-Marie Wiegman og Hans Hvenegaard.

Projektansvarlig: Inger-Marie Wiegman

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.