NEIRE: De nuværende og fremtidige vilkår for tillidsrepræsentanter i Europa

Teamarbejdsliv har deltaget i det Europæiske samarbejdsprojekt NEIRE (New European Industrial RElations). NEIRE er et forskningsprojekt støttet af EU kommissionen, der involverer landene: Danmark, Holland, Tyskland, Italien, England, Estland og Belgien.

Formålet med projektet er at forbedre arbejdsmarkedsforholdene i Europa, herunder både virksomhedernes og fagforeningernes samarbejdsmetoder og organisatoriske processer. Antagelsen er, at dette formål kan opnås gennem skabelsen af fleksible, fair og innovative arbejdsmarkedsforhold, samt gennem empowerment af tillidsrepræsentanterne.

Projektet har tre mål:

  • At analysere de strukturelle, institutionelle og personlige variable, der påvirker tillidsrepræsentanternes oplevelse af deres rolleudvikling i de forskellige europæiske arbejdsmarkedssystemer
  • At analysere udviklingens konsekvenser for fagforeningernes, virksomhedernes og tillidsrepræsentanternes outcomes
  • At designe og udbrede strategier, der fremmer vedblivende motivation og empowerment af  tillidsrepræsentanter

Projektet, som blev afsluttet i 2012, resulterede i en håndbog, der er bygget op omkring følgende temaer: Fleksibilitet, arbejdsevne og beskæftigelse, Corporate Social Responsibility, den strategiske partner, tillid, konflikt håndtering, kompetenceudvikling og innovation, tiltrækning og fastholdelse af tillidvalgte, indflydelse, og rollekonflikter og stress.  Håndbogen bygger på ca. 10-12 individuelle interviews med tillidsfolk og ansatte i fagbevægelsen samt et fokusgruppeinterviews fra hvert land. Håndbogen er udgivet på engelsk, men der foreligger en kortere udgave på dansk, som har titlen: ’”God praksis for tillidsvalgte” – forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle.

Læs håndbogen

Projektgruppen har efterfølgende fået nye bevillinger og er i gang med projektet NEIRE II, som handler om ledernes forventninger til de tillidsvalgte.

Opgaven er udført af Maya Flensborg Jensen, Flemming Pedersen og Hans Jørgen Limborg i samarbejde med Søren Viemose, Kaløvig Center.

Projektansvarlig: Hans Jørgen Limborg

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.