Notat om trivselsmålinger

Notatet tager udgangspunkt i den statslige samarbejdsaftale, der ændredes ved overenskomsten 2008. Her blev det bestemt, at de statslige samarbejdsudvalg skulle fastlægge retningslinierne for målinger af medarbejdernes tilfredshed og trivsel, herunder det psykiske arbejdsmiljø, og med tilknytning til den lovpligtige arbejdspladsvurdering. Notatet skulle danne baggrund for at styrke de statslige SU-uddannelser på dette tema.

I forbindelse med udmøntningen af den offentlige trivselsaftale havde TeamArbejdsliv som opgave at støtte de statslige parter i udarbejdelsen af vejledninger på området. TeamArbejdsliv har selv udarbejdet et notat om ”Trivsel, trivselsmålinger og trivselsprocesser – og noget om ligheder og forskelle mellem trivsel, stress, psykisk arbejdsmiljø, human relation og social kapital”, som findes her.

Projektansvarlig: Hans Hvenegaard

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: , , , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.