Ny TR-uddannelse for Socialpædagogerne

TeamArbejdsliv bistår Socialpædagogerne med at udvikle en ny uddannelse for deres tillidsrepræsentanter.

Socialpædagogerne ønsker med den nye TR-uddannelse at styrke tillidsrepræsentanterne i at:

  • Sikre kollegaernes trivsel og løn- og ansættelsesvilkår på arbejdspladsen
  • Sikre fokus på den socialpædagogiske faglighed på arbejdspladsen
  • Være en kompetent samarbejdspartner for ledelsen og de øvrige faggrupper på arbejdspladsen og for forvaltningsledelsen
  • Navigere og agere strategisk på tværs af disse opgaver.

Der er for nyvalgte tillidsrepræsentanter udviklet en basisuddannelse af 8 dages varighed fordelt over tre moduler. I denne basisuddannelse indgår en række temaer, hvoraf nogle er generelle og gennemgående på alle moduler, mens andre har et mere specifikt fagligt indhold og indgår på et enkelt modul. De første kursusforløb gennemføres i sommeren 2018 og på baggrund af erfaringer herfra færdigudvikles basisuddannelsen og behovet for opfølgende uddannelsestilbud klarlægges.

TeamArbejdsliv har i tæt samarbejde med de ansvarlige for uddannelsen og relevante ressourcepersoner i organisationen bistået med at udarbejde uddannelsens grundlag, fastlægge uddannelsens omfang og struktur, opstille læringsmål og udarbejde metodeforslag for indholdet i de forskellige temaer og med at forankre uddannelsen hos de undervisere, som skal gennemføre uddannelsen. TeamArbejdsliv bistår også med evaluering og erfaringsopsamling fra de første kursusforløb.

Medarbejdere på opgaven er Inger-Marie Wiegman og Flemming Pedersen

Projektansvarlig: Inger-Marie Wiegman

Tilbage til Aktuelle opgaver

Permalink.

Der er lukket for kommentarer.