Udvikling af lederes psykiske arbejdsmiljø

BUPL ønskede at sætte stærkere fokus på ledernes psykiske arbejdsmiljø – både i institutioner og forvaltning, samt udvikle metoder til at håndtere det psykiske arbejdsmiljø ud fra en kollektiv og individuel platform.

Ledernes arbejdsmiljø er ligesom medarbejdernes omfattet af arbejdsmiljøloven, men hvor medarbejdernes arbejdsmiljø bliver behandlet via arbejdsmiljøorganisationens håndtering af APV, bliver der ikke tilsvarende set særskilt på ledernes arbejdsmiljø. Dertil kommer, at ledernes arbejdsmiljø adskiller sig fra medarbejdernes. Ledere befinder sig i et krydsfelt mellem på den ene side krav og forventninger fra øvre niveauer i organisationen og på den anden side krav og forventninger fra medarbejderne. De skal sikre at institutionen implementerer overordnede strategiske beslutninger samtidig med, at de skal sikre at institutionens daglige liv fungerer og at medarbejderne trives. Lederens eget psykiske arbejdsmiljø kommer derfor under pres, uden at der er klare retningslinjer for, hvordan det håndteres.

I projektet har vi udviklet 14 værktøjer. Nogle kan lederen bruge til at blive klogere på problemstillinger, andre er egnet til erfaringsudveksling og udvikling sammen med andre lederkolleger. Alle værktøjerne findes på BUPLs hjemmeside.

Værktøjerne er afprøvet på work-shops, hvor ledere på forskellige niveauer var repræsenteret, og undervejs er projektet blevet styret af en gruppe nedsat af BUPL.

Opgaven udførtes af Kaia Nielsen og Eva Thoft

Projektansvarlig: Eva Thoft

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.