Psykisk arbejdsmiljø hos medlemmer af FTF

TeamArbejdsliv har for FTF gennemført en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø blandt medlemsorganisationerne. 
Undersøgelsen er en opfølgning på flere lignende undersøgelser, som er gennemført hvert femte år.

Undersøgelsen er besvaret af cirka 15.000 FTF’ere fordelt på 21 medlemsorganisationer, svarende til en svarprocent på godt 65. Spørgsmålene i undersøgelsen er primært baseret på kendte spørgsmål fra Tredækker-skemaet, NAK og QPS-nordic.

Respondenterne har som en service fået en personlig tilbagemelding, der på skalaerne for De Seks Guldkorn sammenligner deres eget arbejdsmiljø med et lands-/FTF-gennemsnit. Tilbagemeldingen var tilgængelig online i det øjeblik det sidste spørgsmål i skemaet var besvaret.

I 2012 er publiceret fire temarapporter om FTFernes psykiske arbejdsmiljø. De enkelte medlemsorganisationer har kunnet tilkøbe rapporter, som analyser forholdene for deres egne medlemmer.

Den første temarapport gennemgår hovedtendenserne i FTFernes arbejdsmiljø og kan læses her.

Den anden temarapport handler om jobusikkerhed i en krisetid og kan læses her.

Den tredje temarapport handler om vold, mobning og chikane og kan læses her.

Den fjerde temarapport handler om følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdsmiljøet og kan læses her.

Opgaven blev udført af Karen Albertsen og Flemming Pedersen.

Projektansvarlig: Flemming Pedersen

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: , , , , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.