Samarbejde om psykisk arbejdsmiljø i DSB

DSBs ledelse og fagforeningen Trafik og Jernbane under HK var enige om, at ville arbejde med at udvikle et bedre psykisk arbejdsmiljø og en samarbejdskultur ved forandringer gennem et tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Som sådan var det overordnede formål at skabe et tættere samarbejde mellem ledelse og medarbejdere om udvikling af gode og effektive arbejdspladser med stor arbejdsglæde.  Dette skulle gøres gennem udvikling af tillidsmandsrollen og metoder til at arbejde med psykisk arbejdsmiljø i DSB.

Konkret blev der etableret et pilotprojekt i en administrativ afdeling (et projekt blandt flere), hvor der blev gennemført et samarbejds- og dialogforløb mellem medarbejdere og ledere med afsæt i den eksisterende klimaundersøgelse.  HR og tillidsrepræsentanterne samarbejdede om projektet med henblik på at give begge parter et kompetenceløft i håndteringen af det psykiske arbejdsmiljø.  TeamArbejdsliv var ekstern fag- og proceskonsulent. Projektet var finansieret af SCKKs udviklingsmidler.

Resultatet af projektet var afprøvning af en række metoder og et konkret løft af det psykiske arbejdsmiljø i nogle af de team, som deltog i projektet. Samarbejdet mellem HR og tillidsrepræsentanten fungerede godt og blev til et tæt samarbejde også efter projektets afslutning. HR-afdelingen blev udfordret i opsplitningen mellem traditionel HR og den arbejdsmiljømæssige side – og der blev udviklet et samarbejde.

Resultaterne blev indarbejdet i arbejdsmiljøindsatsen på intranettet og i en håndbog til lederne. Der blev efterfølgende lavet en video om stress.

Projektansvarlig: Hans Hvenegaard

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.