Psykisk arbejdsmiljø i en faglig organisation

Med baggrund i en beslutning i samarbejdsudvalget blev TeamArbejsliv bedt om at foretage en afdækning af det psykiske arbejdsmiljø i Jordbrugsakademikernes og Dyrlægernes sekretariat. Kortlægningen fandt sted gennem interview med et udsnit af ledere og medarbejdere i de forskellige afdelinger i sekretariatet. Resultatet forelå i en intern rapport til samarbejdsudvalget.

Teamarbejdsliv har i andre projekter samarbejdet med faglige afdelinger indenfor andre fagforeninger om afdækning af og støtte til indsatser til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø, fx i Metal, FOA, Sprog & kommunikation og 3F.  Metoderne har været såvel spørgeskema som dialogmetoder med efterfølgende dialog mellem ledere og medarbejdere med henblik på konkrete indsatser.

Projektansvarlig: Hans Hvenegaard

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.