Psykisk arbejdsmiljø og samarbejdssystemet på LO-området

Projektet skaber et samlet overblik over eksisterende viden om sammenhængen mellem det psykiske arbejdsmiljø og samarbejdssystemet på LO – arbejdspladser. På den baggrund udvikles strategier og konkrete anbefalinger til, hvordan samarbejdssystemet kan fremme et godt psykisk arbejdsmiljø og forebygge nedslidning, sygefravær og udstødning fra arbejdsmarkedet.

Projektets overordnede mål opfyldes gennem fem delmål:

  • At undersøge karakteren af det psykiske arbejdsmiljø på de LO dominerede arbejdspladser, problemernes art, deres omfang, udbredelse og alvorlighed.
  • At afdække det retslige grundlag for at udvikle samarbejdssystemet, herunder at afklare det lovgivningsmæssige og aftalemæssige samspil mellem arbejdsmiljøsystemet og samarbejdssystemet.
  • At undersøge om der kan identificeres generelle tendenser i, hvad der bringer medarbejdere på LO arbejdspladser ud i langvarigt sygefravær og evt. efterfølgende førtidspensionering.
  • At kortlægge erfaringer med, hvordan samarbejdssystemet aktuelt varetager – og er rustet til – at afhjælpe og forebygge belastninger fra et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det drejer sig både om de enkelte dele af samarbejdssystemet og om samspillet mellem disse.
  • At pege på hvilke muligheder der er, for at styrke samarbejdssystemets rolle i den forebyggende indsats gennem konkrete handlinger.

De fem delmål opfyldes gennem fem delprojekter, der hver for sig bidrager til opfyldelsen af det samlede projekts overordnede mål.

Opgaven udføres af Kaia Nielsen, Karen Albertsen og Hans Jørgen Limborg i samarbejde med FAOS, Københavns Universitet.

 

Projektansvarlig: Hans Jørgen Limborg

Tilbage til Aktuelle opgaver

Kategorier: , nøgleord: , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.