Psykisk arbejdsmiljø på det socialpædagogiske område

Projektet har gennemført et litteratur-review over tilgængelig international forskning samt nordiske forskningsrapporter med fokus på psykisk arbejdsmiljø ved socialpædagogisk arbejde.

Reviewet er baseret på 61 nationale og internationale undersøgelser. Reviewet peger på:

  • At det socialpædagogiske område er præget af væsentlige psykosociale belastninger i arbejdet: herunder høj udsættelse for krænkende adfærd, belastende arbejdstider og massive fysiske og psykiske symptomer. Samtidig er det præget af en høj grad af meningsfuldhed og engagement.
  • At socialpædagogerne hører til blandt de mest belastede jobgrupper, særligt hvad angår belastningssymptomer og udsættelse for aggressive eller krænkende handlinger i forbindelse med arbejdet.
  • Reviewet giver ikke grundlag for at vurdere, om der er specifikke grupper af socialarbejdere, som er mere udsatte end andre.
  • At der kun er publiceret resultater fra gangske få interventioner til fremme af et godt psykisk arbejdsmiljø på området. De rapporterede interventioner viser positive effekter både på individniveau, på det interpersonelle niveau (kommunikation og ledelse) og på det arbejdsorganisatoriske niveau.
  • At forskningen på området generelt er sparsom, og at den i særdeleshed er sparsom, når det drejer sig om interventionsstudier. Der er et udtalt behov for flere vel gennemførte interventionsstudier, men også for forebyggende udviklingsindsatser kombineret med gode og gennemskuelige evalueringer. Den bedst undersøgte arbejdsmiljøbelastning for socialarbejdere er vold eller andre aggressive handlinger. Der er tillige en del forskning om social støtte og sociale relationer mellem kolleger og mellem kolleger og ledelse.
  • At der er gennemført ganske få studier med fokus på sammenhængen mellem det psykiske arbejdsmiljø og den pædagogiske faglighed og praksis. Den beskedne forskning som eksisterer, peger på at arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø ikke er en ’sidevogns-problematik’, men tværtimod uadskillelig fra det pædagogiske arbejde og udviklingen af det.

 

Projektet er finansieret af Socialpædagogernes Landsforbund.

Medarbejdere på projektet: Karen Albertsen, Mette Mogensen, Christian Thornfeldt

Projektansvarlig: Karen Albertsen

Download materiale

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.