Forandring med social kapital og relationel koordinering på Munkehatten

Munkehatten er et botilbud for voksne immobile borgere med betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne i Odense kommune. Munkehatten stod overfor en omfattende forandringsproces, med fusion af flere institutioner i et center, ombygning, udvidelse af beboerantallet, indførelse af velfærdsteknologi, beboerne skal have eget hjem, rekruttering af ca. 40 nye medarbejdere, teamorganisering, øget samarbejde mellem pædagogisk og sundhedsfagligt personale, indarbejdelse af rehabiliteringstanken i arbejdet m.m.

Formålet med indsatsen var at skabe et bedre og mindre nedslidende fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Ved at have dette for øje allerede under forandringen var det målet fremadrettet at skabe  det gode arbejdsmiljø. Det er ligeledes et formål, at forandringsprocessen skal forløbe på en god og ikke belastende måde.

Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse og interview bekræfter, at der er opnået fælles mål og viden i forhold til kerneopgaven og et bedre psykisk arbejdsmiljø på en lang række parametre. Samtidig er kvaliteten i arbejdet styrket. Særlig ledelseskvalitet og oplevelse af retfærdighed er væsentligt forbedret. Interviewundersøgelsen viser, at det er lykkedes at få gennemført de mange delprojekter således, at arbejdsmiljøet blev bedre i løbet af projektperioden, og nu ved forandringens gennemførelse er markant bedre end ved starten.

I evalueringsrapporten ”Skab godt arbejdsmiljø, gode forandringsprocesser og relationel koordinering” gøres der rede for, hvordan forandringen gennem de 2½ år gennemløber 4 faser:  Håbet, Kaos, Dykket og Gevinsten. I hver af disse faser vurderes styrken og omfanget af følgende dimensioner: Praktiske forhold, faglighed og opgave, samarbejde, arbejdsglæde, belastning, tillid og retfærdighed. I denne rapport beskrives ligeledes hvilke indsatser og aktiviteter, der har været gennemført. Herunder også den indsats som de særligt nedsatte dialog- og arbejdsgrupper af leder og et antal medarbejdere (SK-grupperne) har gennemført. SK-grupperne er efter projektets afslutning blevet permanente. Deres opgave er løbende at holde dialog om væsentlige arbejdsmæssige forhold i afdelingen(erne).

Forebyggelsesfonden har støttet projektet.

Projektet blev udført af Kaia Nielsen og Hans Hvenegaard

Projektansvarlig: Hans Hvenegaard

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.