Ressourcepersoner i arbejdsmiljøarbejdet – et virkemiddel i praksis

Formålet med projektet er at kvalificere brugen af ressourcepersoner som virkemiddel i arbejdsmiljøarbejdet. Udgangspunktet er forebyggelsesfondsprojekter fra 2008 – 2012, der har brugt ressourcepersoner og har draget erfaringer med metoden. Ressourcepersonsmetoder er en samlet betegnelse for et virkemiddel, hvor medarbejdere efter en udvælgelsesprocedure tilføres særlige kompetencer og får ansvar for at udvikle, støtte og fastholde en ændring i arbejdets udførelse blandt dem selv og deres kolleger. Formålet for ressourcepersonernes arbejde er at forbedre arbejdsmiljøet og forebygge nedslidning og arbejdsrelaterede lidelser.

Blandt projekter med ressourcepersoner, der opnåede støtte fra Forebyggelsesfonden, udvælges og analyseres 10 eksemplariske projekter. Der foretages en tværgående analyse af styrker og svagheder ved ressourcepersonsmetoden set i relation til de enkelte projekters kontekst og problemfelt.

Projektets mål er dels at kunne give et indblik i metoden i relation til specifikke kontekster og problemfelter; dels at kunne udarbejde en mere generaliseret beskrivelse af metodens grundelementer og anvendelse på tværs af virksomhedstyper, brancher og professioner. Da ressourcepersonsmetoden i arbejdsmiljøsammenhæng ikke tidligere har været analyseret systematisk, vil projektet udarbejde en beskrivelse af metodens grundelementer og udbygge disse med konkrete eksempler. Resultatet er praksisbaseret viden om, hvordan ressourcepersonsmetoder kan anvendes succesfuldt. Projektet udmønter sig i en guideline for hvordan metoden kan opnå succes hhv. hvornår den har sine begrænsninger. Målgruppen for en sådan guideline er arbejdspladser, branchearbejdsmiljøråd og konsulenter, der fremover vil arbejde med ressourcepersoner.

Der foretages indenfor projektets rammer en bred formidling af resultaterne til denne målgruppe. Såvel i udviklingen af projektets teoretiske grundlag som i det afsluttende analysearbejde udføres projektet indenfor rammerne af Center for forskning i Arbejdsmiljøindsatser og Virkemidler (CAVI), hvorfor projektets resultater samtidigt indgår i den fortsatte teori-udvikling på virkemiddel-området.

Medarbejdere på opgaven er Sisse Grøn og Hans Jørgen Limborg

Projektansvarlig: Hans Jørgen Limborg

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.