Reumatologisk Afdeling på Roskilde og Køge Sygehus

Reumatologisk Afdeling er i dag fysisk placeret på to matrikler: Roskilde og Køge. I 2020 står et nyt sygehus i Køge færdigt. Det har konsekvenser for organiseringen af afdelingen. På den baggrund satte fælles arbejdsmiljøgruppe for Roskilde og Køge et projekt i gang, som skulle skabe en fælles forståelse af kerneopgaven samt forbedre den sociale kapital internt og mellem matriklerne.

Projektet indebar følgende aktiviteter:

  • Førmåling af den relationelle koordinering (læs generelt om måling af relationel koordinering)
  • Uddybende interviews
  • En fælles temadag med udvikling af indsatsområder
  • Aktiviteter sat i gang af arbejdsmiljøgruppe og ledelsen på baggrund af undersøgelse og temadag
  • Fælles temadag om resultater og særligt fokus på at styrke fælles forståelse af kerneopgaven og læring

a title=”Trivselsmålinger og APV”

Projektansvarlig: Eva Thoft

Tilbage til Hvad har vi lavet

Permalink.

Der er lukket for kommentarer.