Særlige tilsyn

Arbejdstilsynet udviklede i 2009 en ny tilsynsform kaldet ”Særlige tilsyn”. Der er tale om en tilsynspraksis, der ligger udover de almindelige tilsynsformer og som indgår i en indsats, der retter sig mod brancher, hvor der er nedslidningstruet arbejdskraft. Det blev i første omgang besluttet at gennemføre Særlige tilsyn for fem udvalgte brancher.

De Særlige tilsyn afviger fra traditionelle tilsynsbesøg ved:

  • at tilsynsbesøget er af længere varighed
  • at to tilsynsførende med særlige kompetencer inden for ergonomi og psykisk arbejdsmiljø gennemfører tilsynet
  • at der anvendes nye redskaber og metoder
  • at der er mere tid til efterbehandling.

TeamArbejdsliv gennemførte i samarbejde med Grontmij en evaluering af denne nye tilsynsform. Evalueringen baserede sig på interview med medarbejdere og ledere på en række udvalgte virksomheder, samt interview med de tilsynsførende. Evalueringen, der udførtes for Arbejdstilsynet, afdækkede en række erfaringer, som i dag medvirker til at udvikle Arbejdstilsynets muligheder for at fremme arbejdsmiljøindsatsen. Det gælder især i forhold til at gennemføre tilsyn med problemer, der knytter sig til det psykiske arbejdsmiljø. En opgave der rummer store udfordringer. Tilsynenes varighed, det forhold at de tilsynsførende, der gennemførte de særlige tilsyn, havde særlige kompetencer samt en række nyudviklede metoder og guides var medvirkende til de positive resultater.

Medarbejdere på projektet var Hans Hvenegaard og Hans Jørgen Limborg i samarbejde med Carl Bro | Grontmij.

Slutrapporten fra projektet findes hos Arbejdstilsynet.

Projektansvarlig: Hans Jørgen Limborg

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.