SeniorArbejdsLiv

TRYG-fonden har tildelt TeamArbejdsliv, Aalborg Universitet, Centre for Comparative Welfare Studies (CCWS) og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) en toårig forskningsbevilling til at gennemføre tre delprojekter om seniorer på arbejdsmarkedet samt en betydelig kommunikation af resultaterne. Projektet løber fra januar 2018 frem til udgangen af marts 2020.

Baggrunden for projektet er befolkningens aldring som betyder relativt flere ældre og færre unge. Den stigende aldring kan imødegås ved, at flere af de som er sidst i deres tid på arbejdsmarkedet arbejder flere år inden de trækker sig tilbage. Meget tyder dog på, at dette vil få negative helbreds- effekter, især for dem, der har været på arbejdsmarkedet i mange år, hvilket vil forhindre, at arbejdslivet for denne gruppe af seniorer afsluttes på en værdig måde med bedst muligt helbred. Hvis man ønsker at fastholde flere ældre i beskæftigelse, er det derfor vigtigt, at man har et indgående kendskab til de individ- og virksomhedsbetingede faktorer og mekanismer, der strukturerer seniorernes arbejdsmarkedsadfærd, idet et sådant kendskab gør, at man kan sætte ind med helhedsorienterede og målrettede initiativer, der stimulerer fortsat erhvervsdeltagelse blandt seniorer på en social bæredygtig måde.

Projektet arbejder med følgende begreber i forsåelsen af henholdsvis tidlig og sen tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet:

  • Pull angiver, at seniorerne har trukket sig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet, idet de har forladt arbejdsmarkedet på grund af attraktive tilbagetrækningsordninger
  • Push angiver, at seniorer er puffet ud af arbejdsmarkedet før pensionsalderen eks. på grund af et dårligt psykisk og fysisk arbejdsmiljø (aldersdiskrimination, nedslidende arbejde der leder til dårligt helbred mv.) eller en lav grad af rummelighed, der gør, at de i en situation som arbejdsløse ikke har fået adgang til jobåbninger.
  • Jump betragtes som Pull som et frivilligt fænomen, men hvor Pull udlæses af eksterne stimuli (økonomiske og/eller symbolske signaler), så fremkaldes Jump af seniorens eget behov for at realisere potentialer, ønsker og behov i en meningsfuld og aktiv tredje alder
  • Stay angiver, at seniorerne trækker sig sent tilbage fra arbejdsmarkedet, fordi de tilbydes nogle attraktive forhold, fx et spændende job, en god løn, gode relationer til ledelse og kollegaer mv.
  • Stuck angiver, at seniorerne trækker sig sent tilbage, fordi de ikke har råd til at trække sig

Delprojekt 1, SeniorArbejdsliv i et lønmodtagerperspektiv: På mezoniveau er formålet gennem en spørgeskemaundersøgelse at indkredse de vigtigste virksomhedsbetingede push og stay faktorer. (primært ansvar CCWS)

Delprojekt 2, SeniorArbejdsliv i et arbejdsgiverperpektiv: Formålet er gennem spørgeskemaer til seniorer i arbejde, efterlønnere, ledige og førtidspensionister at indkredse de vigtigste individbetingede faktorer for push og stay, dvs. de faktorer, som seniorerne oplever kan forlænge eller forkorte deres arbejdsliv. (primært ansvar NFA)

Delprojekt 3, SeniorArbejdsliv i et praksisperspektiv: Kortlægger ved kvalitaitive interview med virksomheder og seniore medarbejdere interaktionerne mellem mikro- og mezoniveau, idet undersøgelsen vil afdække de komplekse samspil og deres betydning for udformningen af virksomhedernes seniorpolitik; herunder vil tillidsvalgte og brancheorganisationers rolle ligeledes blive belyst. (primært ansvar TeamArbejdsliv)

I TeamArbejdsliv er Ulrik Gensby, Karen Albertsen og Flemming Pedersen tilknyttet opgaven.

Projektansvarlig: Flemming Pedersen

Tilbage til Aktuelle opgaver

Kategorier: , nøgleord: , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.