Sikkerhedskultur i fiskerierhvervet

Kortlægningen af sikkerhedsarbejdet var dels en registerundersøgelse af anmeldte arbejdsulykker gennem ti år og dels en kvalitativ undersøgelse af aktørernes holdninger og praksis i forhold til sikkerhed. Begge undersøgelser er afrapporteret i rapporten ’Sikkerhed i fiskerierhvervet’, som kan downloades her

Der er en høj risiko for at komme ud for en arbejdsulykke, hvis man er fisker, sammenlignet med de erhverv hvor man ikke udsættes for naturens kræfter og fiskeriets tidspres, langt fra det nærmeste hospital. De fleste, som lever af at fiske, er gode til at håndtere de risici arbejdet medfører, men har en tendens til at være sig selv nok.  Projektet havde til formål at forebygge arbejdsulykker ved at udvikle værktøjer til at højne sikkerhedskulturen– dvs. den kultur og adfærd der er i erhvervet, når det gælder sikkerhed og ulykker. Sikkerhedskultur er en proaktiv tilgang til sikkerhed, hvor aktørerne tænker sikkerhed ind i alle operationer og søger at forebygge arbejdsulykker, selvom de ikke har oplevet nogle på nært hold.

Projektet var med til at få sat fiskeriets sikkerhedskultur på dagsordenen og udviklede et spil til at facilitere en snak om sikkerhedskultur, fx i undervisningsøjemed. Spillet kan rekvireres ved at skrive en mail til sig@teamarbejdsliv.dk og evalueringsrapporten kan downloades her

Projektet var finansieret af NaturErhvervsstyrelsen og vores samarbejdspartnere var Syddansk Universitet, Fiskeriets Arbejdsmiljøråd og Grontmij.

Projektansvarlig: Sisse Grøn

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.