Social kapital på Amager og Hvidovre Hospitaler

I 2014 og starten af 2015 afholdt TeamArbejdsliv seks todages kurser om social kapital på Amager og Hvidovre Hospitaler. Målgruppen var TRIOer – dvs. at tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og leder fra et afsnit deltog sammen på kurset – så vidt muligt. Afholdelsen foregik i et samarbejde med Arbejdsmiljøenheden på hospitalet.

På første kursusdag blev deltagerne introduceret til begrebet social kapital og de afprøvede en række værktøjer. Hver arbejdspladsgruppe valgte et tema, så de fik afprøvet at arbejde med social kapital i praksis. Anden kursusdag blev afholdt ca. 6 uger efter den første og her udvekslede deltagerne erfaringer med hinanden om løsning af deres opgave.

Projektansvarlig: Eva Thoft

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.