Stressmagasiner og stresshåndbogen

I forlængelse af overenskomsten i 2005 på det kommunale og amtskommunale område blev det aftalt, at parterne gennem Det Personalepolitiske Forum skulle iværksætte en større indsats overfor stress.

TeamArbejdsliv blev valgt som konsulent og samarbejdspartner på indsatsen. Opgaven var at arrangere og lede en stresskonference med 1000 deltagere, og at være redaktion/redaktør af 4 numre af et stressmagasin (med et oplag på op til 25.000 stk. pr nummer) rettet mod MED-organisationen i kommuner og amter.

TeamArbejdsliv stod ligeledes for udarbejdelse af Stresshåndbogen ”Stop stress – skab trivsel i fællesskab”, der udkom i 28.000 eksemplarer. Kampagnen er beskrevet i hæftet ”5 års stresskampagne i Danmark” som ligeledes findes på engelsk. Stressmagasinerne, stresshåndbogen og kampagnebeskrivelsen kan hentes på www.personaleweb.dk.

Projektansvarlig: Hans Hvenegaard

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.