Styrkelse af APV som et virkemiddel i arbejdsmiljøarbejdet

LO har bedt TeamArbejdsliv og Grontmij om at udarbejde et notat om, hvordan uudnyttede potentialer i virksomhedernes brug af APV kan udnyttes bedre, og hvad aktørerne på arbejdsmiljøområdet uden for virksomhederne kan gøre for at styrke virksomhedernes arbejde med APV.

Notatet kommer med bud på, hvordan APV kan blive et effektivt strategisk virkemiddel på danske arbejdspladser. En indsats for at styrke dette skal bl.a. tage udgangspunkt i den motivation, de enkelte virksomheder har for at ville udnytte APV optimalt.
Notatet arbejder med 4 typer af virksomheder: APV-fremmede, APV-lovlydige, APV-positive og APV-strategiske.

En række af anbefalingerne retter sig mod at ændre APV-vejledningen, lovgivningen omkring APV, APVs placering i det strategiske arbejdsmiljøarbejde og den årlige drøftelse, økonomisk og faglig støtte til virksomhederne, Arbejdstilsynets rolle overfor de nystartede virksomheder, Brancharbejdsmiljørådenes indsatser omkring APV og nogle særlige indsatser i forhold til det psykiske arbejdsmiljø i APVen.

Notatet bygger på en opsamling af såvel forskningsbaserede resultater og publicerede undersøgelser (primært danske, svenske og norske) samt praktiske erfaringer og synspunkter fra arbejdspladser, organisationer, rådgivere m.v. På baggrund af analyserne er der udarbejdet en række anbefalinger, som retter sig mod indsatser på virksomhederne, tilsyn med virksomhederne og støtte til virksomhederne. APV’en ses i et historisk og dynamisk udviklingsperspektiv fra sin spæde start til i dag med nye muligheder i tilknytning til den årlige drøftelse og bestræbelserne på at bringe arbejdsmiljø ind i virksomhedernes strategiske univers.

Notatet er udgivet i LO’s skriftserie ”Øje på arbejdsmiljøet – november 2011”.

Medarbejdere på opgaven er Tilde Rye Andersen, Hans Jørgen Limborg og Hans Hvenegaard.

Projektansvarlig: Hans Hvenegaard

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.