Styrket kommunikation mellem bygherre og koordinator

Projektet er et forkningsprojekt støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Projektets formål
Formålet er at forbedre samarbejde og kommunikationen mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator(er) med henblik på bedst muligt at forebygge arbejdsmiljørisici under udførelse af byggeriet.

Faser

Indledende afdækning af viden: Desk study og fokusgruppeinterviews med koordinatorer og bygherrer mhp. at indsamle viden om eksisterende praksis.

Vækstgruppeforløb, yderligere viden afdækning og intervention: Vækstgruppeseminarer for “par af” bygherrer og AM-koordinatorer. Ideelt valgt så både offentlige og private bygherrer indgår og gerne hvor koordinatorer ansat hos hhv. bygherre/projekterende/udførende entreprenør og selvstændige/uafhængige er repræsenteret. Som en del af vækstgruppeforløbene afprøves modeller og værktøjer til kommunikation mellem koordinator og bygherre.

Opsamling, analyse: Opsamling, kategorisering og analyse af data mhp:

  • Anbefalinger af effektive kommunikationsformer/-værktøjer, som bygherrer og koordinatorer frit kan tage i anvendelse.
  • Anbefalelsesværdige reguleringstiltag (evt. frivillige aftaler eller regulering udrullet i fuld skala, fx tilføjelser i Bygherrebekendtgørelse, andre relevante bekendtgørelser eller vejledninger hertil.

Udarbejdelse af skriftlige produkter: Der udarbejdes en internetbaseret drejebog målrettet bygherrer og AM-koordinatorer, et inspirationskatalog målrettet myndigheder og byggeriets parter samt en afsluttende rapport målrettet AMFF og arbejdsmiljøprofesionelle

Formidling: Udarbejdelse af materiale til konferencer, oplæg og artikler, samt videnskabelig artikel om processen med at omsætte regulering til konkret praksis.

Projektet udarbejdes i et samarbejde mellem TeamArbejdsliv, Marchen Winding Pedersen, Anders Kabel og Projekthuset Aron.

Projektansvarlig: Flemming Pedersen

Tilbage til Aktuelle opgaver

Kategorier: , nøgleord: . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.