Styrket trivsel og tværfagligt samarbejde i en omstillingstid

To plejecentre har i løbet af det seneste år været igennem store forandringer, som har udfordret personalets trivsel og psykiske arbejdsmiljø. Plejecentrenes målgruppe er gået fra traditionelle, ældre plejehjembeboere til også at omfatte beboere med senhjerneskade, fx som følge at langvarigt og stort alkoholforbrug. Det stiller nye faglige krav til personalet og har betydet, at nye faggrupper er blevet ansat og/eller opprioriteret. Endvidere er der sat større fokus på rehabilitering, og at personalet skal skabe mest mulig værdi for beboerne. Også det stiller øgede krav til personalets faglighed. Tidligere havde centrene overvejende ansat social- og sundhedspersonale, nu er der også ansat pædagoger/flere pædagoger og ergoterapeuter. Endelig er aftalen om personalet gik i enten fast dag- eller aftenvagt blevet opsagt for at skabe mere sammenhæng i beboernes hverdag. Dette har udfordret medarbejdere i forhold til arbejde-familie-balancen og har for nogle medarbejdere forårsaget stor utryghed, om de kan få hverdagen med familien til at hænge sammen med ’blandede’ vagter.

For at tage hånd om personalets trivsel og psykiske arbejdsmiljø under forandringerne er der etableret en fælles TRIO-gruppe af ledere og tillidsvalgte for de to centre, og der afholdes en række temadage med fokus op at skabe tid og rum for at tale om personalets trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Endvidere er der stor ledelsesmæssig fokus på personalets trivsel og inddragelse. Temadagene og drøftelserne i TRIO-gruppen har fokus på:

  • Forandringer og deres betydning for det psykiske arbejdsmiljø
  • Kerneopgaven – oplæg fra lederen og faggruppernes bidrag
  • Social kapital og hvad der skaber tillid, retfærdighed og godt samarbejde
  • Nye arbejdsplaner og ændret arbejdsstruktur, kortlægning af de samlede arbejdsopgaver, fordeling på faggrupper og drøftelser af, hvad der kan gøres anderledes for at skabe størst mulig sammenhæng i beboernes hverdag. En længere proces med indhentning af personalet ønsker til arbejdsplan er gennemført mht. at størst mulig tilfredshed med ny arbejdsplan
  • Udfordringer og muligheder i teamarbejde.

Medarbejdere på projektet: Hans Hvenegaard og Kaia Nielsen

Projektansvarlig: Kaia Nielsen

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.